ERLOTINIB

TEVA – ERLOTINIB 02377691 – 25mg
02377705 – 100mg
02377713 – 150 mg TEVA